dr n.med. Seweryn Trojanowski

Specjalista ginekolog-położnik

Urodził się w Warszawie. Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Od ukończenia studiów do chwili obecnej pracuje w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pełniąc funkcje nauczyciela akademickiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami II Wydziału Lekarskiego, także anglojęzycznymi. Nadzoruje pracę Punktu Konsultacyjnego Patologii Ciąży oraz Poradni Ginekologii Onkologicznej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Prowadzi również zajęcia teoretyczne w Szkole Rodzenia przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim. Posiada specjalizację II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii.

W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych broniąc rozprawy pt.: „Analiza odległej skuteczności zabiegów elektroresekcji wykonywanych w jamie macicy”. Współpracuje z licznymi klinikami na terenie Warszawy. Jest autorem publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

W chwilach wolnych Jego hobby to kino, teatr, muzyka bałkańska, chodzenie po górach, pływanie, narciarstwo.