prof. dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski

Specjalista ginekolog-położnik

Urodził się w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskał na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej  w Warszawie. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu. Po stażu pracę podjął w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Był wykładowcą Położnictwa i Ginekologii w Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 dla Położnych w Warszawie.

Posiada specjalizację I i II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii oraz specjalizację z onkologii ginekologicznej. Został powołany na Biegłego Sądowego przy Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a następnie stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora nauk medyczny.
Obecnie pracuje w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie początkowo pełnił funkcję Kierownika Bloku Porodowego, a następnie Kierownika Kliniki Ginekologii. Wykonuje operacje ginekologiczne w przypadkach nowotworów narządu rodnego (raka szyjki macicy, raka trzonu macicy (endometrium), raka sromu, raka jajnika.

Przeprowadza operacje mięśniaków macicy m.in. wyłuszczanie mięśniaków drogą brzuszną, histeroskopowe usuwanie mięśniaków podśluzówkowych, amputacje trzonu macicy, wycięcie macicy drogą brzuszną i drogą pochwową. Jest specjalistą w dziedzinie Uroginekologii, w leczeniu zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu u kobiet, wykonuje m.in. operacje plastyczne pochwy i krocza połączone ze stosowaniem taśm i siatek syntetycznych, a także wraz z fizjoterapeutami draża nowoczesne techniki elektrostymulacyjne.

Zajmuje się opieką nad pacjentkami w ciąży fizjologicznej oraz ciąży wysokiego ryzyka z towarzyszącą patologią. Jest członkiem wielu krajowych i europejskich towarzystw naukowych, posiada certyfikat USG – Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Jest autorem około 200 publikacji naukowych z zakresu ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej. Realizuje w Klinice programy naukowe oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami. Certyfikaty i dyplomy (w załączeniu). Odbył liczne staże i wykłady w ośrodkach zagranicznych, m.in. w Instytucie Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu w Padwie (Włochy), prowadzonym przez Prof. Antonio Onnisa w zakresie ginekologii operacyjnej, na Uniwersytecie w Perugii (Włochy), na Uniwersytecie w Lizbonie, w Porto (Portugalia), w Barcelonie (Hiszpania), w Ponta Delgada (Portugalia), w Granadzie (Hiszpania).

Otrzymał liczne naukowe i dydaktyczne nagrody indywidualne i zespołowe Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.