dr n.med. Aleksandra Zielińska

Specjalista ginekolog-położnik

Pracuje w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II-ego Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od 2005 roku. W Klinice realizowałam program specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej zakończony zdaniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, W czerwcu 2014 uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych.

Aktywnie uczestniczę w procesie kształcenia studentów II Wydziału Lekarskiego WUM prowadząc ćwiczenia i seminaria zarówno dla grup polsko- i anglojęzycznych.

Moja aktywność zawodowa i naukowa, od momentu rozpoczęcia pracy w Klinice, koncentrowała się na problemach pacjentek z nawracającymi chorobami i dolegliwościami narządu płciowego, zwłaszcza sromu, pochwy i szyjki macicy.

Dotychczasowa aktywność na polu naukowym zaowocowała 17 publikacjami, zarówno poglądowymi jak i oryginalnymi.

Należę do Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, biorę udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.